||

Jak wykonywać opryski aby nie szkodzić owadom zapylającym?

Aby nie szkodzić owadom zapylającym podczas wykonywania oprysków środkami ochrony roślin, należy przestrzegać kilku ważnych zasad:

  • Wykonywać zabiegi poza aktywnością pszczół, czyli najlepiej wieczorem, gdy pszczóły zakończą lot nad uprawami.
  • Unikać oprysków przy wietrznej pogodzie, gdy prędkość wiatru przekracza 4 m/s.
  • Ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych na etykiecie środka ochrony roślin, szczególnie tych dotyczących ochrony pszczół i innych owadów zapylających.
  • Omijać rośliny pokryte spadzią podczas oprysków.
  • Zapobiegać zanieczyszczaniu wód, takich jak rowy melioracyjne czy zbiorniki śródpolne, ponieważ mogą stanowić źródło wody dla zapylaczy.
  • Pamiętać, że wiele kwitnących chwastów, takich jak gwiazdnica pospolita, jest pożytkiem dla pszczół. W przypadku wykonywania oprysków w takich warunkach, należy traktować je jak zabiegi wykonywane w czasie kwitnienia uprawy.

Dlaczego dbanie o owady zapylające jest tak istotne?

Pszczoły oraz inne owady zapylające pełnią kluczową rolę w ekosystemach, zwłaszcza w kontekście zapylania roślin uprawnych i dzikiej flory. Szacuje się, że aż 78% wszystkich gatunków roślin na Ziemi korzysta z zapylania przez owady (w tym ponad 200 gatunków roślin uprawnych). Znaczenie tego procesu polega głównie na utrzymaniu różnorodności biologicznej.

Wśród roślin ogrodniczych, pszczoły zapylają około 140 gatunków, w tym 15 gatunków drzew owocowych i krzewów. Ponad 60 gatunków uprawnych roślin leczniczych również korzysta z pomocy pszczół. Działalność tych owadów zwiększa ilość i jakość plonu, co jest niezwykle istotne dla wielu gatunków roślin, takich jak np. rzepak (o 30%), jabłoń (o 90%), agrest (o 70%) czy truskawki (o 20%). W związku z tym, zachowanie populacji owadów zapylających ma kluczowe znaczenie dla utrzymania równowagi ekosystemów oraz zapewnienia dostatecznej produkcji roślin uprawnych.

Podobne wpisy