Jakie są najważniejsze postanowienia regulaminu ROD dla działkowców?

regulamin ROD

Rodzinne Ogrody Działkowe funkcjonują jako stowarzyszenie pod szyldem PZD – Polskiego Związku Działkowców.

Polski Związek Działkowców (PZD) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym kontynuującym ponad 120-letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. Związek prowadzi 4667 rodzinnych ogrodów działkowych. Znajduje się w nich łącznie 917 445 działek o powierzchni 40 862,9613 ha (stan organizacyjny na 31.12.2016 r.). Ponieważ działka jest przydzielana rodzinie, która w Polsce liczy zazwyczaj cztery osoby, przyjmuje się, że z działek korzysta blisko 4 miliony osób.

Polski Związek Działkowców działa w oparciu o Ustawę z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych . Ustawa, uchwalona w trybie inicjatywy obywatelskiej, pod którą podpisało się ponad 900 000 Polaków, jest gwarantem trwałości i rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Stoi na straży praw, z trudem osiągniętych przez działkowców. Ustawa zawiera regulacje skutecznie zabezpieczające istnienie i rozkwit ogrodów działkowych w Polsce. Nadaje działkowcom szereg praw, dzięki którym mogą bezpiecznie korzystać ze swoich działek.

Regulamin ROD

Najważniejsze postanowienia regulaminu Polskiego Związku Działkowców (PZD) dla działkowców obejmują kilka kluczowych kwestii:

  • Członkostwo – Warunki i procedury stawiane przed osobami ubiegającymi się o członkostwo w związku działkowym.
  • Nabycie Działki – Procedury, dokumenty i warunki dotyczące nabycia prawa do konkretnej działki w ogrodzie działkowym.
  • Opłaty i Składki – Wysokość opłat członkowskich, opłat związanych z użytkowaniem działki oraz zasady ich regulowania.
  • Warunki Użytkowania Działki – Określenie, jakie rodzaje upraw są dozwolone, a jakie zabronione, oraz ewentualne ograniczenia dotyczące stosowania środków chemicznych.
  • Obowiązki Działkowca – Określenie obowiązków związanych z utrzymaniem porządku, pielęgnacją działki oraz przestrzeganiem regulaminu ogrodu.
  • Prawa Działkowca – Ustalenie praw i przywilejów działkowca, w tym prawa do uczestnictwa w zgromadzeniach, głosowania czy korzystania z ogólnodostępnych terenów ogrodu.
  • Postępowanie w Razie Naruszeń – Sprecyzowanie sankcji lub działań podejmowanych w przypadku naruszenia regulaminu, np. kary finansowej, upomnienia czy utraty prawa do działki.
  • Zmiany Właściciela Działki – Procedury związane z przekazaniem działki innemu członkowi ogrodu działkowego, w tym ewentualne opłaty czy formalności.
  • Prace Społeczne – Zasady dotyczące udziału w pracach społecznych, jeśli są one wymagane przez regulamin.
  • Rozstrzyganie Sporów – Procedury rozstrzygania ewentualnych sporów między działkowcami lub z zarządem ogrodu.

Te postanowienia mają na celu uregulowanie stosunków między działkowcami, zapewnienie porządku oraz wspieranie harmonijnego funkcjonowania ogrodów działkowych. Warto zawsze skonsultować się z konkretnym regulaminem ogrodu działkowego, ponieważ szczegóły mogą się różnić w zależności od lokalnych warunków i przepisów. Całość regulaminu dostępna jest na stronie PZD.

Podobne wpisy