|

Jak kupić działkę ROD?

Działka rekreacyjna, czy warzywna, to nie ma znaczenia. Każdy ma swój własny pomysł na działkę, ale często nie wie jak kupić działkę ROD. W tym artykule omówimy krok po kroku jak kupić działkę ROD, jakie wiążą się z tym formalności, opłaty, jakie są twoje prawa i obowiązki. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się wszystkiego o tym jak kupić działkę ROD i zostać działkowcem.

Jak kupić działkę ROD? Najważniejsze – działki nie kupujesz, a nabywasz do niej prawa!

To bardzo ważna kwestia, o której wiele osób nie ma pojęcia. Pomimo, że działkę w ROD “kupujemy” od drugiej osoby, to tak naprawdę tylko nabywamy prawa do użytkowania działki, a sprzedający tylko te prawa nam przekazuje. Nigdy nie zostaniesz więc właścicielem działki, a tylko jej dzierżawcą. Twoją własność stanowi to, co na działce się znajduje. Nasadzenia, altanki, wiaty, pergole, kompostowniki itd. “Sprzedając” więc działkę, “sprzedajesz” nie ziemię, a to co na niej stoi i rośnie.

Kolejna ważna kwestia, którą musisz wziąć pod uwagę to lokalizacja. Przyznając Ci prawa do działki zarząd ogrodu bierze pod uwagę twoje miejsce zamieszkania. Ustawową funkcją działki i ROD jest zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych członków społeczności lokalnych. Nie ma więc możliwości nabycia prawa do działki z daleka od miejsca zamieszkania czy wręcz na drugim końcu Polski.

Ostatnia z najważniejszych informacji – każdy działkowiec ma prawo do jednej działki. Choć to może wydawać się niepotrzebną informacją, to znam wiele osób, które chcą mieć więcej niż jedną działkę. Niestety aktualnie jedynym sposobem na obejście tego przepisu jest nabycie praw do działki na inną osobę, np. z najbliższej rodziny. To nie do końca “legalne”, ponieważ tylko właściciel ma prawo do użytkowania działki, ale zasadniczo w ten sposób da się ten przepis obejść.

Czytaj także: Czy współmałżonek może kupić drugą działkę?

Znajdź działkę

Jak kupić działkę ROD? Po prostu znaleźć interesującą nas działkę i kupić. Prawda, że proste? Tylko gdzie szukać? Pierwszy odruch to oczywiście szukanie w internecie na portalach ogłoszeniowych, w lokalnej prasie czy grupach w mediach społecznościowych. To wszystko bardzo dobre pomysły, ale ja dodatkowo poświęciłby trochę czasu i udał się na teren ROD, gdzie chcemy kupić działkę. U mnie w mieście jest takich ogrodów 5. W pierwszej kolejności warto znaleźć tablicę z ogłoszeniami, ludzie bardzo, ale to bardzo często zamieszczają na niej ogłoszenia o sprzedaży działki. Często takie ogłoszenia pochodzą od osób starszych, które po prostu nie korzystają z internetu.

Warto także znaleźć gospodarza ogrodu – ten człowiek zazwyczaj ma największą wiedzę na temat działkowców i doskonale wie, kto chce sprzedać działkę. Warto także udać się na spotkanie zarządu i dopytać, czy członkowie zarządu nie wiedzą o działkach na sprzedaż. Wreszcie sam zarząd może posiadać jakąś działkę, która została opuszczona lub odebrana i wtedy może nam się udać kupić (naturalnie nabyć prawa do użytkowania, ale będę używał sformułowania kupić, dla ułatwienia) działkę bezpośrednio od zarządu.

W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z zarządem ROD, można zwrócić się do właściwego miejscowo Okręgu ROD, który oprócz danych kontaktowych do zarządów ROD na obszarze swojego działania może posiadać również informację o wolnych działkach.

Dane teleadresowe Okręgów PZD znajdziemy na stronie PZD tutaj.

Jak kupić działkę ROD – podpisanie umowy przeniesienia prawa do działki z działkowcem

Dobrze. Znalazłeś już działkę, którą chcesz “kupić”. Co teraz? Jak kupić działkę ROD od innego działkowca? W tym celu musisz podpisać z działkowcem umowę przeniesienia prawa do działki, przy czym podpisy pod nią muszą być poświadczone notarialnie. Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy. Samo podpisanie umowy nie świadczy o jej skuteczności. Zbywający działkę musi złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy załączając jeden jej egzemplarz. Zarząd ROD ma 2 miesiące na zatwierdzenie takiej umowy. Do tego czasu to zbywający prawo do działki (a nie nabywca) jest w dalszym ciągu pełnoprawnym użytkownikiem działki z przysługującymi z tego tytułu prawami jak i ciążącymi obowiązkami.

Bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki.

Zarząd ROD może z ważnych powodów odmówić zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki. Odmowa wymaga jednak uzasadnienia na piśmie. A każda ze stron umowy może na drodze sądowej podważyć zasadność takiej decyzji.

Zarząd ROD może także odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie. Osoba wskazana przez zarząd ROD składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku o zatwierdzenie umowy. Odbywa się to w terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku działkowca.

Wzory dokumentów (umów, wniosków) znajdziemy na stronie PZD tutaj.

Opłaty dla nowych działkowców

Przejdźmy teraz do najważniejszych informacji dla wielu z nas – ile to wszystko kosztuje? Jak chcesz kupić działkę ROD, to musisz niestety przygotować się na spore koszty. I nie chodzi tu tylko o sam koszt zakupu działki – choć ten jest największy – ale o opłaty, które wiążą się z nabyciem działki. Każdy nowy działkowiec poza pieniędzmi za znajdujące się na działce nasadzenia, naniesienia i obiekty wynikające z umowy przeniesienia prawa do działki lub umowy dzierżawy działkowej oraz opłaty u notariusza za sporządzenie umowy, zobowiązany jest uiścić dwie podwyższone opłaty ogrodowe:

  1. podwyższoną opłatę ogrodową, która przeznaczona jest na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, której wysokość ustala Zarząd ROD
  2. podwyższoną opłatę ogrodową przeznaczoną na zarządzanie ROD, której wysokość uchwala Okręgowa Rada PZD

Pierwsza z opłat nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD. Natomiast druga nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia.

Trudno więc podać konkretne kwoty, ponieważ w każdym regionie kraju i w każdym mieście będą one inne. U mnie w Wielkopolsce, w mieście poniżej 60 tys. mieszkańców obie opłaty w sumie wynoszą 900 zł.

Więcej informacji o tym jak się oblicza te opłaty i jakie mogę być ich szacunkowe wysokości, dowiesz się z tego artykułu:

Obowiązkiem każdego działkowca jest także uczestniczenie w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD. Robi się to poprzez wnoszenie opłat ogrodowych uchwalanych corocznie przez walne zebranie w ROD. Chodzi tutaj o opłaty za prąd, wodę, czy wywóz śmieci. U mnie taka roczna opłata zamyka się w kwocie około 350 zł. Jeśli zbywający działkę nie uregulował tych opłat w roku przeniesienia prawa do działki, nowy działkowiec musi je uiścić w roku nabycia działki. Dlatego przed zakupem działki warto udać się do zarządu, aby sprawdzić czy działka nie jest zadłużona.

Jak kupić działkę ROD – bycie członkiem PZD

Jeśli działkowiec chce mieć realny wpływ na funkcjonowanie Ogrodu, w którym użytkuje działkę, na to, jak Ogród jest zarządzany, uczestniczyć w walnych zebraniach, kandydować do władz i je wybierać, decydować o opłatach ogrodowych itd., powinien wstąpić do Polskiego Związku Działkowców. Nie jest to obowiązek, ale ze względu na niewielki koszt, warto rozważyć wstąpienie do PZD, aby mieć prawo głosu.

Jeśli po zakupie działki ROD chcesz zostać członkiem PZD, to musisz złożyć do zarządu ROD oświadczenie woli o chęci przystąpienia do PZD w formie deklaracji członkowskiej. Obecnie składka członkowska z tytułu przynależenia do PZD wynosi 6 zł rocznie od działki.

Wzór deklaracji członkowskiej jest dostępny na stronie PZD.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że w tym artykule wyjaśniłem wszystkie aspekty związane z zakupem ogrodu działkowego. Jeśli tak i już wiesz jak kupić działkę ROD, to życzę powodzenia w poszukiwaniu swojego zakątka na ziemi. Pamiętaj, aby przed zakupem sprawdzić stan działki, czy nie jest zadłużona i przekonać się, jakie opłaty obowiązują na terenie ogrodu, w którym chcesz nabyć działkę. Powodzenia!

Choć nikt nie lubi o tym myśleć, to niestety nieodłączną częścią cyklu życia na naszej planecie jest śmierć. Co dzieje się z działką ROD po śmierci właściciela? Sprawdź. Czy cudzoziemiec może kupić działkę? Sprawdź!

Podobne wpisy