Czy współmałżonek może kupić drugą działkę?

Czy współmałżonek może kupić drugą działkę?

Czy współmałżonek może kupić drugą działkę? To bardzo często pojawiające się pytanie. Niestety odpowiedź może cię zasmucić. Współmałżonek działkowca niestety nie może kupić drugiej działki. Jedynym sposobem, aby współmałżonek został właścicielem działki, jest dopisanie go do umowy dzierżawy działkowej. Innymi słowy – może zostać współwłaścicielem działki współmałżonka 🙂

Czy współmałżonek może kupić drugą działkę? – Dlaczego tak to wygląda?

Jak za wszystkim, co ma związek z ROD, stoi za tym zarząd krajowy PZD. W swoim stanowisku zarząd krajowy PZD wskazał, że nabycie przez małżonków dwóch działek stoi w sprzeczności z głównymi celami rodzinnych ogrodów działkowych oraz funkcją działek.

Dodatkowo zarząd wskazał, że nie istnieją przepisy prawne, które dawałyby uprawnienie jednemu małżonkowi (bez prawa do działki) do przejęcia innej działki – nie małżonka. Mało tego, zarząd uważa, że z uwagi na istnienie konstrukcji prawnej w ustawie o ROD (art. 27 ust. 2) umożliwiającej w prosty sposób uzyskanie prawa do działki współmałżonka, jedyną drogą uzyskania przez małżonka prawa do działki w ROD powinno być jego nabycie łącznie ze współmałżonkiem.

Krajowy Zarząd PZD uznał, że posiadanie przez małżonków prawa do dwóch różnych działek ROD zaprzecza celom rodzinnych ogrodów działkowych. Ogrody mają służyć przede wszystkim potrzebom rodziny rozumianej przede wszystkim jak mąż, żona i dzieci. Taka sytuacja nie służy również ochronie rodziny i umacnianiu więzi rodzinnych.

Czy współmałżonek może kupić drugą działkę?

Poza argumentami o charakterze prawnym, zarząd podnosi jeszcze inne. Natury socjalnej i moralnej. W ostatnich latach zapotrzebowanie na działki w ROD, zwłaszcza wśród młodych rodzin z dziećmi, jest bardzo duże. A ilość chętnych przewyższa ilość dostępnych działek (szczególnie w
dużych miastach). Małżonkowie powinni więc cieszy się z faktu, że mogą mieć choć jedną działkę. Wiele osób może o działce tylko pomarzyć.

Krajowy Zarząd PZD dostrzegł również, że taka praktyka stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania ROD. Może bowiem stanowić źródło wielu nadużyć, polegających m.in. na bezprawnym łączeniu przylegających do siebie działek, powiększaniu ich powierzchni, czy też prowadzeniu „handlu działkami”, ograniczającego możliwość uzyskania działek przez osoby niespokrewnione, inne rodziny. Istnieje również obawa związana z dalszym wykorzystaniem kolejnej działki.

Jak widzisz zatem czy współmałżonek może kupić drugą działkę? Nie może. Zarząd krajowy ma swoje argumenty i trzeba przyznać, że doskonale się one bronią. Nie pozostaje nam nic innego, jak skupić się na posiadaniu jednej działki.

Sprawdź poradnik jak kupić działkę ROD.

Podobne wpisy