Zamiana działek w różnych ROD

Zamiana działek w różnych ROD

Choć to o wiele rzadsza sytuacja niż zakup działki, to nie mniej jednak czasami dochodzi do sytuacji, gdy dwóch działkowców chce się zamienić działkami. I obie działki znajdują się w innych ogrodach działkowych. Do takiej sytuacji może na przykład dojść w przypadku przeprowadzki do innego miasta lub innej dzielnicy. Zamiana działek w różnych ROD jest jak najbardziej możliwa i nie jest skomplikowana. Choć naturalnie nie obędzie się bez kilku formalności. Poniżej wyjaśniamy na czym polega zamiana działek w różnych ROD.

Zamiana działek w różnych ROD – od strony formalnej

W celu dokonania zamiany działek przez działkowców z różnych ROD, działkowcy muszą wykonać następujące czynności:

➢ dokonać wzajemnego przeniesienia praw do działek w drodze umowy zamiany praw do działek. Następnie z tą umową muszą udać się do notariusza i złożyć w jego obecności podpisy pod umową zamiany praw do działek.

➢ złożyć do zarządów ROD (właściwych ze względu na miejsce położenia działek) wnioski o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki. Można je złożyć
osobiście albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej. Następnie trzeba poczekać na decyzje zarządów ROD. Decyzję o zatwierdzeniu
przeniesienia praw do działki (lub odmowie) zarządy ROD powinny podjąć w formie uchwał (dwóch, odrębnych). Uchwały wraz z oświadczeniem (pismem) o
zatwierdzeniu lub odmowie przeniesienia praw do działki, zarządy ROD powinny doręczyć obu stronom umowy.

➢ działkowcy tracą prawo do dotychczasowych działek w ROD, a nabywają je do nowych działek w ROD po zatwierdzeniu przeniesienia praw do działek przez obydwa zarządy ROD. Dokładnie rzecz biorąc z dniem zatwierdzenia przez ostatni z zarządów ROD. Choć naturalnie jak wy dogadacie się między sobą, to już wasza sprawa. W przypadku odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki chociażby przez jeden z zarządów ROD, zamiana działek nie dochodzi do skutku. Ale do takiej sytuacji raczej nie dochodzi. W końcu przed zakupem z pewnością udałeś się na zebranie zarządu i wiesz, że takie zatwierdzenie to tylko formalność.

Ile kosztuje zamiana działek w różnych ROD?

Poza kosztami, które wiążą się z samą zamianą, a więc wyrównaniem finansowym, gdy jedna z działek była warta więcej, działkowcy którzy dokonali zamiany działek powinni uiścić na rzecz ROD opłaty ogrodowe. Opłaty wnosi się na rzecz ogrodów właściwych ze względu na położenie nowych działek. Są to opłaty ogrodowe, o których mowa w § 147 ust. 1 pkt 1 i 2 statutu PZD. O ile nie zachodzą wyjątki określone w § 147 ust. 1 pkt 4 i 5 statutu PZD. Dodatkowo w przypadku zamiany działek pomiędzy osobami obcymi – powinni zapłacić do urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych. Chyba że przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią inaczej.

W wyniku zamiany działek, strony umowy nie tracą członkostwa w PZD. W związku z tym, nie muszą składać do zarządów ROD deklaracji członkowskiej. To zarządy ROD, które dotychczas posiadały deklarację członkowską powinny ją przekazać do właściwych zarządów ROD. Muszą to zrobić niezwłocznie po zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki. Jak widzisz ta formalność leży już po stronie zarządu, a nie twoim. Na koniec warto dodać, że w działkowcy, którzy dokonali zamiany działek nie muszą brać udziału w szkoleniu organizowanym dla nowych działkowców.

Wzory ww. dokumentów tj. umowa zamiany działek, wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki, uchwała zarządu ROD w tej sprawie oraz oświadczenie zarządu ROD o zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki, dostępne są na stronie internetowej PZD.

Sprawdź także jak kupić działkę.

Podobne wpisy