Nabycie działki przez cudzoziemca

Nabycie działki przez cudzoziemca to często pojawiające się pytanie. Zwłaszcza po inwazji Rosji na krainę.

Mieszkasz w Polsce, ale nie jesteś Polakiem (obywatelem Polski) i zastanawiasz się, czy możesz nabyć prawa do działki ROD? Nabyć prawa, czyli kupić – więcej o tym tutaj. Oczywiście, że możesz! PZD, czyli organ zarządzający RODami, absolutnie nie dyskryminuje ludzi ze względu na narodowość. Choć musisz mieć na uwadze kilka szczegółów.

Jak już wspomniałem, ustawa o ROD nie różnicuje sytuacji prawnej przyszłych działkowców ze względu na ich pochodzenie czy też obywatelstwo. Nie oznacza to jednak, że obywatel polski, czy też cudzoziemiec, mogą bezwarunkowo nabyć działkę w ROD. Muszą oni spełniać określone kryteria wynikające z ustawy o ROD. W przeciwnym wypadku, zarząd ROD będzie miał prawo odmówić zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki, czy też podpisania umowy dzierżawy działkowej z „ważnych powodów”, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o ROD.

Nabycie działki przez cudzoziemca – Pewnie zastanawiasz się, co to są te ważne powody?

I czy to właśnie nie jest ten kruczek, aby odmówić ci zakupu działki? Spokojnie.

„Ważne powody” nie zostały wprost określone w ustawie o ROD. Możemy je jednak odnaleźć w poszczególnych przepisach ustawy o ROD. Wśród nich
możemy wyróżnić: brak ukończenia 18 lat, czy też zamieszkiwanie w takiej odległości od działki rodzinnej, która uniemożliwia prawidłowe z niej korzystanie. Jeśli więc masz ponad 18 lat i mieszkasz blisko ROD, już jedną nogą jesteś działkowcem.

W przypadku cudzoziemców, do takich „ważnych powodów” można również zaliczyć poważne wątpliwości co do dalszego legalnego pobytu cudzoziemca w
Polsce. Ma to związek z charakterem tytułu prawnego przysługującego do działki w ROD (dzierżawy działkowej), który jest ustanawiany na czas nieokreślony. Przy czym, posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca na terenie Polski nie powinno stanowić wyłącznej przyczyny odmowy nabycia działki w
ROD.

Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy może bowiem ubiegać się o przedłużenie pobytu w Polsce, w
szczególności, jeśli pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim.

Jeśli więc przebywasz w Polsce legalnie, nawet na czas określony, możesz zostać działkowcem.

Zarządowi ogrodu będzie przysługiwało prawo do odmowy podpisania umowy dzierżawy działkowej, czy też zatwierdzenia przeniesienia prawa do
działki, jeśli okoliczności sprawy będą wskazywały wysokie prawdopodobieństwo, że działka będzie wykorzystywana przez cudzoziemca w
sposób niezgodny z prawem i przepisami związkowymi, tj. do zamieszkania lub/i prowadzenia działalności gospodarczej. Zarząd ROD będzie również uprawniony
do odmowy jeśli pobyt cudzoziemca na terenie RP okaże się nielegalny.

Jeśli więc jesteś w stanie udokumentować zarządowi ROD, że masz gdzie mieszkać, a działkę chcesz wykorzystywać wyłącznie do celów takich, do jakich jest przeznaczona, śmiało możesz kupować działkę ROD!

Podobne wpisy