|

Wapnowanie gleby – kiedy jest potrzebne?

Wapnowanie gleby – kiedy jest potrzebne? Jeden z kluczowych czynników determinujących wzrost roślin i ich plonowanie to pH gleby. Odpowiedni poziom kwasowości gleby ma istotny wpływ na jej jakość. Optymalne pH gleby jest kluczowe dla zapewnienia dostępu roślin do niezbędnych składników odżywczych, co z kolei wpływa na ich zdrowie i kondycję. Przekonaj się, kiedy wapnowanie gleby ma sens. Czytaj dalej.

Odwiedź nasze media:

Odczyn gleby

Odczyn gleby wyraża się poprzez wartość pH. Przyjmuje się następujący podział gleb w zależności od zakwaszenia:

  • Bardzo kwaśny – Poniżej 4,5
  • Kwaśny – 4,5-5,4
  • Lekko kwaśny – 5,5 -6,5
  • Obojętny – 6,6 – 7,2
  • Zasadowy (alkaliczny) – Powyżej 7,2

Więcej o pH gleby i o tym, jak sprawdzić pH gleby w swoim ogrodzie, dowiesz się z tego artykułu:

Optymalne pH

Optymalne pH gleby dla większości roślin uprawnych mieści się w zakresie od 5,5 do 6,5, co oznacza, że preferowany jest lekko kwaśny odczyn gleby w ogrodzie. Jednakże rośliny kwasolubne, takie jak borówka, żurawina, różaneczniki czy azalie, wymagają gleby o pH 3,5-4,5, czyli kwaśnego. Przed rozpoczęciem sadzenia nowych roślin zaleca się przeprowadzenie oceny kwasowości gleby.

Aby wpłynąć na kwasowość gleby, powszechnie stosuje się nawozy wapniowe. Wapnowanie gleby zaleca się przeprowadzać co 4-5 lat, pod warunkiem, że badanie aktualnego pH gleby wskaże taką potrzebę.

Wapnowanie gleby

W przypadku wielu ogródków działkowych, coraz bardziej nasila się zjawisko występowania podwyższonej koncentracji jonów wapniowych w glebie. Główną przyczyną tego problemu, jest nieumiejętne i zbyt częste wapnowanie gleby. Zdarza się, że działkowcy stosują nawozy wapniowe nawet dwa razy do roku, czego konsekwencją jest występowanie odczynu gleby biskiego 8,0.

Zbyt zasadowy odczyn gleby może znacznie zmniejszyć zdolność roślin do pobierania fosforu oraz większości mikroelementów, z wyjątkiem molibdenu. Dlatego istotne jest ostrożne podejście do stosowania wapnia w ogrodzie oraz regularne monitorowanie pH gleby.

Jak postępować, gdy gleba ma zbyt wysoki odczyn zasadowy?

Gdy pH gleby osiąga poziom powyżej 7,5-7,6, konieczne jest podjęcie działań w celu obniżenia jej odczynu. W takiej sytuacji istotnym krokiem jest wzbogacenie gleby substancjami organicznymi i przekopanie warstwy ornej z dodatkiem materiałów zakwaszających glebę, w ilości około 100 litrów na każde 10 metrów kwadratowych działki, zwłaszcza w okresie jesiennym. Do takiego zabiegu można wykorzystać różne materiały, takie jak torf (o pH 3,5-4,5 i niewapnowany), igliwie, korę sosnową, trociny i zrębki drzew iglastych.

Dodatkowo, do nawożenia roślin zaleca się wybieranie nawozów zawierających formy siarczanowe oraz wyższe dawki potasu, co również przyczynia się do obniżenia pH gleby. Warto również stosować nawozy wieloskładnikowe dostosowane do potrzeb roślin kwasolubnych lub dedykowane konkretnym gatunkom.

Kiedy wapnowanie gleby ma sens?

Należy dbać o utrzymanie odpowiedniego pH gleby, co można osiągnąć poprzez odpowiednie nawożenie. Jeśli wynik badanej próbki gleby wskazuje pH poniżej 5,1 (co jest orientacyjnym wskazaniem dla gleb o średnim poziomie kwasowości), wskazane jest zastosowanie nawożenia wapniowego. W takiej sytuacji można zastosować wapnowanie gleby, przy użyciu węglanu wapnia (CaCO3) lub wapnia z dodatkiem magnezu, szczególnie pod rośliny sadownicze.

Najlepszym momentem na przeprowadzenie tego zabiegu jest jesień. Średnia ilość nawozu wapniowego do zastosowania wynosi od 1,5 kg na 10 m2 na glebach lekkich, przez 3 kg na glebach o średniej strukturze, aż do 4 kg na glebach ciężkich. Nawóz należy równomiernie rozłożyć na powierzchni gleby, a następnie przekopać go szpadlem na głębokość około 20 cm.

Czytaj także:

Podobne wpisy