|

Wyposażenie i urządzenie działki w ROD

urządzenie działki w ROD

Wyposażenie i urządzenie działki w ROD to bardzo często poruszany temat, który budzi wiele kontrowersji. Wielu działkowców często kłóci się o to, co może robić u siebie na działce i jak ją urządza, ze swoimi sąsiadami. Na szczęście mamy regulamin ROD i ustawę o ROD. Wystarczy zajrzeć do tych dokumentów, aby dowiedzieć się jak podejść do wyposażenia i urządzenia działki, aby nie łamać przepisów i mieć spokój z sąsiadami.

Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych działki w ROD służą do prowadzenia upraw ogrodniczych oraz wypoczynku i rekreacji. Sposób, w jaki możemy zagospodarować naszą działkę wynika wprost z tych funkcji i dlatego został on szczegółowo opisany. Zarówno w ustawie, jak i regulaminie ROD.

Najważniejsze informacje o sposobie urządzenia działki znajdziemy w art. 30 ust. 1 ustawy o ROD. Czytamy w nim: „działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem.” Ustawa zawiera ogólne ramy, a regulamin ROD doprecyzowuje regulacje. W regulaminie obowiązującym w ogrodach ROD znajdziemy bardzo precyzyjne zapisy dotyczące sposobu zagospodarowania działki. A więc urządzeń, w jakie można ją wyposażyć, a także sadzenia niektórych roślin.

Wyposażenie działki w urządzenia

W § 41 regulaminu ROD znajdziemy spis urządzeń, które można posiadać na działce. Wśród tych urządzeń znajdziemy: altanę działkową, szklarnię, tunel foliowy, studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć elektryczną. Zbiorniki wodne, bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe, pergole, trejaże, ogródki skalne, kąciki wypoczynkowe oraz urządzenia rekreacyjne.

Lista urządzeń jest dosyć długa, ale nic w tym dziwnego. To pełny spis urządzeń, jakie możemy mieć na działce. Jeśli jakieś urządzenie nie zostało wymienione w tym spisie, oznacza to, że nie możemy go mieć na działce. Co to oznacza? Na przykład na działce mamy zakaz budowania garażu lub budynku gospodarczego.

Co grozi za nielegalne urządzenia?

Jeśli zdecydujesz się na urządzenie działki po swojemu, bez przestrzegania powyższych zasad i na przykład wybudujesz sobie garaż, musisz liczyć się z konsekwencjami. Jeżeli zarząd uzna twoje postępowanie za rażące naruszenie umowy dzierżawy działkowej, w rezultacie może nawet wypowiedzieć ci umowę dzierżawy działkowej. Czyli mówiąc potocznie – odebrać ci działkę.

Urządzenie działki w ROD – wielkość i lokalizacja

Poza spisem urządzeń, w regulaminie znajdziemy także dokładne informacje na temat wielkości i sposobu lokalizowania poszczególnych urządzeń. W szczególności w stosunku do granic działki.

Jak to zatem wygląda? Powierzchnia szklarni może wynosić maksymalnie 25 m2, a jej wysokość 3 m. Nasz basen może mieć maksymalnie 15 m2, a oczko wodne 10 m2. Każda pergola, której wysokości przekracza 2 m, powinna być zlokalizowana minimum 2 m od granicy działki. Dodatkowo W regulaminie uregulowano także wysokość ogrodzeń działki – wewnątrz ogrodu płot może mieć maksymalnie 1 m. Każdy ogród w ROD powinien również być wyposażony w kompostownik, który powinien być zlokalizowany co najmniej 1 m od granicy działki.

Z kolei najbardziej zapalny element zabudowy działki, altanka, może mieć do 35 m2 oraz do 5 m wysokości przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Altanka to jednak o wiele bardziej rozbudowany temat, dlatego poświęcimy jej osobny artykuł. Przeczytasz go tutaj:

Jak widzisz wyposażenie i urządzenie działki w ROD obłożone jest wieloma przepisami, a to jeszcze nie wszystko. W końcu nie omówiliśmy w szczegółach przepisów dotyczących altanki oraz nasadzeń. Te tematy wymagają jednak osobnych wpisów.

Podobne wpisy