|

Altana ROD – jaka może być? Sprawdź przepisy!

altana ROD

Altana ROD – jaka może być? Altana na działkę ROD musi spełniać szereg wymogów, które zostały bardzo precyzyjnie określone w regulaminie.

Choć czasami idąc przez ogród, można się zastanawiać, jakim cudem ktoś postawił taką altanę. Niektóre to prawdziwe “domy”, inne to architektoniczne cudaki. Niewątpliwie wpływ na to ma fakt, że w przeciwieństwie do budynków na działkach mieszkalnych, altana ROD nie musi spełniać wielu skomplikownych norm.

Budowa altany na działce ROD jest maksymalnie odformalizowana. Wielu działkowców wykorzystuje ten fakt i przy budowie altany na działce daje upust swojej fantazji.

Zajrzyjmy jednak do regulaminu, aby poznać wszystkie przepisy, które musimy mieć na uwadze, gdy interesuje nas altana na działkę ROD.

Altana ROD – przepisy

Tak jak już wspomniałem, budowa altany nie wymaga projektu budowlanego, ani wizyt w urzędach i uzyskiwania pozwoleń. Prawo budowlane zwalnia działkowców z takich obowiązków. Altana ROD musi jedynie spełniać przepisy regulaminu i ustawy o ROD.

Od czego zacząć budowę altany?

Budowę altany rozpoczynamy od zgłoszenia do zarządu naszego ROD zamiaru budowy altany. Nakazuje to § 45 regulaminu ROD. Zawiadomienie musi być na piśmie i musimy dołączyć do niego rysunek uwzględniający powierzchnię i wysokość oraz usytuowanie altany względem granic działki. I to w zasadzie wszystkie formalności – reszta należy do ciebie,

Jeśli jednak zarząd będzie mieć uzasadnione podejrzenia o naruszeniu przepisów przy budowie lub okaże się, że twoja altana ROD w niczym nie przypomina tej, którą opisałeś w zgłoszeniu, to zarząd może nakazać ci wstrzymanie budowy. Pamiętaj, że działkowiec sam odpowiada za właściwe usytuowanie altany zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

Dlatego jeśli naruszysz przepisy, to na nic zdadzą się argumenty, że zarząd mógł reagować wcześniej, a nie dopiero po wybudowaniu altany. To był twój obowiązek, aby dopilnować prawidłowego rozmieszczenia altany na działce i aby altana miała odpowiednie wymiary. No właśnie. Co o wymiarach mówią przepisy?

Altana ROD – wymiary i rozmieszczenie

Dopuszczalne wymiary dla altany działkowej określa art. 2 ust. 9a) ustawy o ROD. Zgodnie z nim, altana ROD to obiekt o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku. O ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2. Powierzchnię zabudowy obliczamy uwzględniając obrys wyznaczony przez ściany zewnętrzne. Przez dach płaski przyjmuje się zwykle dach o kącie nachylenia poniżej 12°.

Altana na działce ROD nie może stać w dowolnym miejscu. Według Regulaminu, altana ROD powinna być usytuowana co najmniej 3 metry od granicy działki. W przypadku kłopotliwych działek, o nietypowym kształcie, regulamin dopuszcza wyjątki. Opisane są w § 44 ust. 5 i 6.

Budując altanę na działce ROD powinniśmy jednak wziąć pod uwagę także przepisy prawne powszechnie obowiązujące. Aby uniknąć kłopotów budując altanę na działce znajdującej się przy granicy ogrodu, lepiej przyjąć, że ściana z oknem nie może być zlokalizowana bliżej niż 4 m sąsiedniej działki budowlanej, a ściana ślepa 3 m. Przepisy dotyczące budowy stosujemy odpowiednio do rozbudowy altany.

Złamanie przepisów

Zastanawiasz się, co grozi za złamanie przepisów w zakresie wymiarów i rozmieszczenia altany ROD na działce? Otóż postawienie altany niezgodnej z przepisami jest samowolą budowlaną. Dla organów nadzoru budowlanego stanowi to przesłankę do wydania nakazu rozbiórki – nawet całego obiektu.

Mało tego, jeśli zarząd ROD ma podejrzenia, że jakaś altana ROD narusza te przepisy, to powinien zgłosić ją do organów nadzoru. Ale warto pamiętać, że nadzór może podjąć działania i wydać nakaz rozbiórki nawet bez takiego zgłoszenia.

Jak widzisz altana ROD to obiekt, który poza kilkoma wymogami, pozwala ci na wiele. Z pewnością dopuszczalne wymiary każdemu pozwalają na postawienie w pełni funkcjonalnej altany. Czy warto ryzykować i budować większą altanę? Lekceważenie ograniczeń wynikających z prawa grozi poważnymi konsekwencjami. Ja bym się poważnie zastanowił. Na pewno dobrze żyjesz z wszystkimi sąsiadami? Oby tak!

Sprawdź także co regulamin mówi o innym wyposażeniu działki:

Podobne wpisy