||

Bioróżnorodność – dlaczego jest ważna i jak wspierać?

bioróżnorodność

Zima to dla ogrodników czas, w którym można na spokojnie zacząć planować nowe nasadzenia. Zachęcam i apeluję do wszystkich ogrodników i działkowców o świadome podejście do planowania nowych nasadzeń. Warto zadbać o to, aby nowo sadzone rośliny nie były tylko dekoracją, ale by wspierały bioróżnorodność.

Każda osoba, która posiada ogród lub działkę ROD, ma do dyspozycji teren, który daje jej możliwość realnego wpływu na otaczające nas środowisko. To my ogrodnicy możemy zadbać o to, aby wspierać bioróżnorodność na wiele różnych sposobów. Obecnie żyjemy w dobie postępującego zaniku siedlisk życia wielu zwierząt i roślin oraz spadku bioróżnorodności, co jest bardzo groźne.

Dlaczego spadek bioróżnorodności jest zagrożeniem?

Bioróżnorodność jest fundamentalną cechą przyrody. To właśnie mnogość gatunków roślin i zwierząt, przenikających się ekosystemów, ma największy wpływ na stabilne warunki środowiskowe. Im bardziej zróżnicowane jest środowisko przyrodnicze, tym lepiej funkcjonuje i w efekcie jest bardziej odporne na zachodzące zmiany (np. klimatu). Właśnie z tego względu utrata bioróżnorodności jest największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania życia na Ziemi.

Najważniejsze powody spadku bioróżnorodności:

– zanikanie siedlisk i korytarzy ekologicznych, np. w wyniku budowy dróg, regulacji rzek, wycinki lasów czy intensywnego rolnictwa przemysłowego (uprawy monokulturowe i chemiczne nawożenie)
– napływ gatunków inwazyjnych
– zmiany klimatu
– zanieczyszczenie środowiska
– nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych

Co możemy zrobić dla wsparcia i ochrony bioróżnorodności?

  1. Uprawiać przede wszystkim rodzime gatunki roślin – zwłaszcza te przyjazne różnym owadom zapylającym (np. gatunki miododajne), ptakom, czy drobnym ssakom
  2. Zrezygnować z równo przystrzyżonego trawnika, na rzecz różnogatunkowych rabat złożonych z gatunków kwitnących (kwiatów, bylin, ziół) oraz dających owoce mogące być pożywieniem dla ptaków i innych zwierząt
  3. Dokarmiać ptaki odpowiedzialnie, np. nie karmić ich chlebem
  4. Poznać gatunki roślin inwazyjnych, które zagrażają rodzimym gatunkom i nie wprowadzać ich do uprawy
  5. Zrezygnować z plastiku na rzecz produktów wielokrotnego użytku
  6. Świadomie segregować odpady, kompostować i stosować recykling
  7. Ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych na rzecz preparatów naturalnych
  8. Oszczędzać wodę i energię elektryczną
  9. Zbierać deszczówkę, którą można wykorzystać np. do podlewania ogrodu

Podobne wpisy