Opłata za śmieci w ROD

Opłata za śmieci w ROD

Opłata za śmieci w ROD to gorący temat. Wielu działkowców burzy się, że musi podwójnie płacić za śmieci. W końcu on/ona wszystkie śmieci z działki wywozi i wyrzuca do śmietnika przy domu, a zielone odpady kompostuje, więc dlaczego ma go obowiązywać jeszcze opłata za śmieci w ROD. Nie mam dobrej informacji dla wszystkich takich osób. Otóż wstępując w poczet działkowców, akceptujesz regulamin. Regulamin mówi zaś, że działkowiec musi uczestniczyć w opłatach ogrodowych czy tego chce czy nie. Innymi słowy opłata za śmieci w ROD daje ci możliwość skorzystania z wyrzucenia śmieci na działce. A czy z tej możliwości skorzystasz, to już twoja własna sprawa…

A więc odpowiedź na pytanie czy wytwarzając na działce w ROD tylko odpady zielone, trzeba płacić opłatę za śmieci, jest banalnie proste. Tak. Trzeba.

A poniżej dokładniej wyjaśniam dlaczego obowiązuje nas ta opłata

Obowiązek zagospodarowania śmieci komunalnych na działkach to nie tylko widzi mi się PZD czy zarządów ROD. Decydujące są tu bowiem także przepisy prawne powszechnie obowiązujące. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3b), każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, a jej właściciele, użytkownicy wieczyści itd. powinni pozbywać się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Dotyczy to również nieruchomości niezamieszkanych, w tym ogrodów działkowych, na których terenie niewątpliwie powstają odpady komunalne. Od tej zasady nie ma wyjątków.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje m.in. rozwiązania, że właściciel, użytkownik wieczysty itd. danej nieruchomości może zrezygnować z wywozu odpadów komunalnych. Dotyczy to również PZD – zarządów ROD, które muszą składać do urzędów miast lub gmin deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w systemie gminnym) albo podpisać umowę na wywóz odpadów (w systemie prywatnym) i na ich podstawie uiszczać opłaty za wywóz śmieci.

Jak widzisz zarządy nie mają wyjścia i muszą płacić za śmieci. Nic więc dziwnego, że w opłatach ogrodowych znajduje się także opłata za śmieci. Pozostaje nam zacisnąć zęby i płacić – no i oczywiście korzystać z możliwości i wyrzucać śmieci. Naturalnie poza odpadami zielonymi – te trzeba kompostować 🙂

Podobne wpisy