Opłaty przy zakupie działki ROD

Opłaty przy zakupie działki ROD to tzw. opłaty ogrodowe. Opłata ogrodowa i podwyższona opłata ogrodowa. Inaczej wpisowe i inwestycyjne.

Zgodnie z § 147 statutu PZD, w roku nabycia prawa do działki działkowiec musi zapłacić dwie opłaty ogrodowe. Tzw. podwyższone opłaty ogrodowe. Opłaty wpłaca się na konto danego ogrodu ROD, w którym nabyło się prawo do działki.

Opłata inwestycyjna

Pierwsza opłata ogrodowa przeznaczona jest na pokrycie wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 1. Opłata ta jest podwyższona o kwotę określoną przez zarząd ROD. Kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD. Opłata ta nazywa się potocznie opłatą inwestycyjną – § 147 ust. 1 pkt 1.

Opłata ta ma być przeznaczana na inwestycje w ogrodzie. Właśnie dlatego oblicza się ją na podstawie wartości ogrodowej infrastruktury. Jej wartość ustalana jest na zasadach rynkowej wyceny. Tzn. infrastruktura jest warta tyle, ile w danym momencie można by za nią uzyskać podczas sprzedaży lub likwidacji. Następnie wartość infrastruktury dzielona jest przez ilość działek i wychodzi nam maksymalny poziom tej opłaty.

Jak widzisz nie ma możliwości dokładnego określenia wysokości tej opłaty. W każdym ogrodzie będzie ona inna, a wynika to z bardzo zróżnicowanej infrastruktury. Jeśli macie w ROD asfaltowe alejki, oświetlenie, bramę na pilota, to z pewnością opłata będzie wyższa. Generalnie w większych miastach opłaty są zazwyczaj większe.

Wpisowe

Drugi rodzaj opłaty ogrodowej przeznaczony jest na pokrycie wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 5. Jest ona podwyższona o kwotę określoną przez okręgową radę PZD. Kwota ta nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w obowiązujących przepisach. Nazywa się potocznie wpisowym – § 147 ust. 1 pkt 2. Tę kwotę można więc łatwo wyliczyć. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3600 zł. Opłata ta może więc wynieść maksymalnie w tym czasie 900 zł.

Opłaty przy zakupie działki ROD – wyjątki, gdy nie trzeba płacić

Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków. Czasami nowy działkowiec nie musi płacić obu opłat albo tylko jednej z nich – opłaty inwestycyjnej. Co dziwne, statut PZD po prostu nie przewiduje, aby działkowca zwolnić wyłącznie z wpisowego.

Nowy działkowiec nie będzie musiał płacić na rzecz PZD obu opłat tj. opłaty inwestycyjnej oraz wpisowego w następujących przypadkach:

1) nabył działkę (zamienną) w związku z likwidacją ROD lub jego części
2) nabył działkę w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD. Co oznacza, że takie zwolnienie nie będzie zachodziło w sytuacji, gdy działkowiec zbył swoją działkę i jednocześnie nabył nową działkę (na podstawie umowy zamiany) w innym ROD albo działkowiec zbył swoją działkę (na podstawie umowy przeniesienia praw do działki), a następnie tj. tego samego dnia albo w terminie późniejszym nabył nową działkę (na podstawie kolejnej umowy przeniesienia praw do działki) w tym samym lub innym ROD.
3) nabył prawo do działki swojego współmałżonka,
4) nabył prawo do działki po zmarłym małżonku.

Natomiast nowy działkowiec nie będzie musiał płacić na rzecz PZD wyłącznie opłaty inwestycyjnej przypadku, gdy nabył prawo do działki po osobie bliskiej . Na
podstawie umowy przeniesienia praw do działki albo po śmierci działkowca.
W takiej sytuacji nadal musi zapłacić tzw. wpisowe.

Jak widzisz zakup działki ROD wiąże się tylko z dwiema opłatami. Do tego dochodzi koszt samej działki, notariusza i to wszystko. Już możesz cieszyć się nową działką. Sprawdź inne artykuły na naszych łamach na temat działek ROD. Być może zainteresuje cię także:

Na co zwrócić uwagę zakładając ogród?

Podobne wpisy