Zakup działki ROD przez narzeczonych/konkubentów

Zakup działki ROD przez narzeczonych/konkubentów

Zakup działki ROD przez narzeczonych/konkubentów to kolejny ważny temat, który interesuje wiele osób przez zakupem działki ROD. Czy narzeczeni lub jak kto woli konkubenci, czyli narzeczeni mieszkający razem, mogą kupić działkę ROD? To bardzo często pojawiające się pytanie. I odpowiedź jak zwykle jest prosta, choć wymaga nieco wyjaśnień.

Od razu uspokajam. Tak, zakup działki ROD przez narzeczonych/konkubentów jest możliwy, ale “właścicielem” działki może zostać tylko jedno z was. Niby mały szczegół, ale jeśli ktoś myśli o przyszłości, to na przykład na wypadek śmierci jednego z konkubentów, drugi wcale nie “odziedziczy” po nim działki. W pierwszej kolejności prawo do działki będzie miała rodzina zmarłego działowca. Więcej o tym piszemy tutaj.

Zakup działki ROD przez narzeczonych/konkubentów

Zakup działki, a tak naprawdę prawo do działki w ROD, co do zasady nabywa się poprzez zawarcie umowy dzierżawy działkowej oraz umowy przeniesienia prawa do działki (po jej zatwierdzeniu przez stowarzyszenie ogrodowe). Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o ROD, stroną umowy dzierżawy działkowej może być towarzyszenie ogrodowe prowadzące dany ROD oraz osoba pełnoletnia. Tyle. Możesz mieć żonę lub męża. Konkubenta lub konkubinę. Możesz być także cudzoziemcem.

Umowa może być również zawarta z małżonkiem osoby pełnoletniej, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. to samo dotyczy umów przeniesienia praw do działki, które zawierane są pomiędzy działkowcem, który chce przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki a pełnoletnią osobą fizyczną. Stroną takiej umowy mogą być również małżonkowie, zarówno po stronie „sprzedającej” (gdy prawo do działki przysługiwało obojgu małżonkom), jak i po stronie „nabywającej” (gdy nabyciem prawa do działki zainteresowani są oboje małżonkowie).

Ustawa o ROD (jak większość przepisów prawa) traktuje osoby żyjące w związkach nieformalnych (konkubentów) jako osoby sobie obce. Nie daje im żadnych szczególnych uprawnień, jak również nie ogranicza ich praw (w porównaniu z osobami, które nie są spokrewnione z działkowcami). Konkubenci zatem nie mogą nabyć wspólnego prawa do działki w ROD (tak jak to ma miejsce w przypadku małżonków). Ale za to mogą nabyć dwie oddzielne działki. W końcu są dla siebie zupełnie obcymi osobami.

Sprawdź jak kupić działkę w ROD.

Podobne wpisy