Nabycie prawa do działki przez wnuka (za życia i po śmierci działkowca)

nabycie działki przez wnuka

Zgodnie z ustawą o ROD, wnuk może w dwojaki sposób nabyć działkę po babci lub dziadku, będącym działkowcem.

Nabycie prawa do działki przez wnuka za życia działkowca

Jeżeli nabycie działki ma nastąpić za życia działkowca, wnuk powinien wraz z babcią lub dziadkiem – w zależności komu przysługuje tytuł prawny do działki, podpisać umowę przeniesienia praw do działki.

Umowa taka powinna zostać podpisana w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (uwaga: przedmiotowa forma nie jest tożsama z aktem notarialnym). Po podpisaniu, wraz z wnioskiem o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki powinna zostać złożona do zarządu ROD. Szczegółowe kwestie przenoszenia prawa do działki reguluje art. 41 ustawy o ROD.

Nabycie prawa do działki przez wnuka po śmierci działkowca

Natomiast w przypadku nabycia działki po śmierci działkowca (niepozostającego w związku małżeńskim, tj. wdowca, rozwodnika czy też kawalera/panny – o takiej sytuacji dowiesz się wszystkiego z tego artykułu), wnuk w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia śmierci babci lub dziadka powinien złożyć do zarządu ROD wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej. Zarząd ROD będzie miał obowiązek zawarcia z wnuczkiem umowę dzierżawy działkowej, gdy stwierdzi, że:
✓ osoba składająca wniosek jest wnukiem zmarłego działkowca oraz,
✓ spełnia on przesłanki ustawowe do bycia działkowcem

To wszystko w sytuacji, jeśli do zarządu nie wpłynęło więcej wniosków od osób bliskich o zawarcie umowy dzierżawy działkowej. Wówczas o przydziale działki będzie decydował sąd.

Umowa dzierżawy działkowej powinna być podpisana pomiędzy wnukiem a zarządem ROD nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia śmieci działkowca, w zwykłej formie pisemnej (uwaga: oznacza to, że nie musi zawierać podpisów notarialnie poświadczonych ani nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego).

Kwestie nabywania działki po śmierci działkowca reguluje art. 38 ustawy o ROD. Więcej na ten temat w materiale pt. „NABYCIE DZIAŁKI PRZEZ OSOBĘ BLISKĄ PO ZMARŁYM SAMOTNYM DZIAŁKOWCU”.

Wzory ww. dokumentów tj.: umowy przeniesienia praw do działki, wniosku o zatwierdzenie przeniesienia praw działki, umowy dzierżawy działkowej, wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej, dostępne są na stronie internetowej PZD.

Dowiedz się jak kupić działkę ROD!

Podobne wpisy