|

Problem wysokich drzew na działkach ROD

Problem wysokich drzew na działkach ROD istnieje prawdopodobnie od samego początku istnienia ROD. I to niezależnie od miejsca w kraju. Jak Polska długa i szeroka, prawie w każdym ogrodzie znajdą się działki, na których rosną bardzo wysokie drzewa tuż przy granicy działki.

Problem wysokich drzew na działkach ROD niestety jest zarzewiem wielu konfliktów. Dochodzi do nich najczęściej, gdy dochodzi do sprzedaży działki. Każdy nowy działkowiec, który nabył prawa do działki, musi przejść szkolenia dla nowych działkowców. Zapoznaje się na nim z ustawą o ROD, statutem PZD, regulaminem ROD i zasadami uprawy i ochrony roślin. Najczęściej właśnie tam, dowiaduje się, że wysokie drzewa nie mogą rosnąć przy granicy działki. I tak rozpoczyna się sąsiedzki konflikt z “nowym”

I trudno się nowemu działkowcowi dziwić. Każda nowa osoba projektuje i urządza swoją działkę według własnych upodobań. Modernizuje altankę, wyrzuca zbędne rzeczy i wycina drzewa. Bardzo często wysokie drzewa rosnące przy granicy działki u sąsiada, mogą całkowicie zacieniać działkę innego działkowca, nie wspominając o spadających liściach.

Działkowcy z długoletnim stażem najczęściej tłumaczą się nowemu działkowcowi, który zgłasza pretensje o wysokie drzewa, że dawniej nikt nie zwracał uwagi na odległości nasadzeń. I tak rośnie od lat, a prezes ogrodu na takie rzeczy zezwalał.

Problem wysokich drzew na działkach ROD to głównie wynik – w mojej ocenie – opieszałości wielu zarządów. W celu budowania popularności lub inaczej nie robienia sobie wrogów, prezesi pozwalają na łamanie regulaminu i przymykają oko na problem wysokich drzew na działkach ROD.

Oczywiście w całej Polsce są zarządy, które od początku istnienia ogrodu pilnują przestrzegania regulaminu ROD. Ale z własnej perspektywy działkowca wiem, że są i takie, które przymykają oko na poczynania działkowców.

A co o drzewach mówi regulamin ROD? O tym niżej.

Jak powinny być sadzone drzewa?

Zgodnie z aktualnym brzmieniem par. 53 regulaminu ROD:

  • gatunki i odmiany drzew owocowych słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki.
  • w przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów,
  • czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 metry, 
  • krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki, a krzewy leszczyny 3 metrów.

Podobne regulacje dotyczą drzew i krzewów ozdobnych w par. 54, np. drzewa ozdobne należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów. Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki. W odległości 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.

Kiedy można żądać naprawienia szkody

Par. 55 Regulaminu ROD mówi:

  • działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki,
  • w razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia,
  • uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.

Jeżeli więc drzewo niszczy swoimi korzeniami ogrodzenia sąsiada albo zasłania dostęp do słońca, powodując drastyczny spadek plonów albo zacienienie działki sąsiedniej, wówczas oprócz naruszenia ww. regulaminu, które ma charakter porządkowy, sąsiad może domagać się w procesie cywilnym naprawienia szkody, zgodnie z zasadą wyrażoną w przepisach rangi ustawowej, tj. art. 144 kodeksu cywilnego. 

Pamiętaj więc działkowcu, że jeżeli gałąź z twojego nieprawidłowo posadzonego drzewa spadnie na altankę, płot, drzewa sąsiada i wyrządzi jakiś szkody, może odpowiadać za to nawet przed sądem! Nie warto także psuć sobie relacji z sąsiadami. Lepiej się dogadać i usunąć wysokie drzewa, które łamią regulamin.

Podobne wpisy